Tiếp tục học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể

Thứ tư - 21/08/2019 08:27
(QNO) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài thường xuyên của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sáng 20.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nhiều địa phương, đơn vị.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm sát thực với tình hình mỗi địa phương, đơn vị, tập trung chỉ đạo gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị…

Đồng thời, tích cực kiểm tra đôn đốc từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhiều cấp ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tạo phấn khởi tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Công tác tuyên truyền về học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ được chú trọng, hình thức phong phú, diễn ra sôi nổi ở các cấp như tổ chức sinh hoạt chuyên đề chi bộ, tọa đàm, hội thảo, thi kể chuyện về Bác, triển lãm, tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Đặc biệt sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo, văn nghệ sĩ đã tạo nên nhiều tác phẩm báo chí, văn học có giá trị tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần làm cho nhân dân ta hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả của Bác. Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh, qua báo cáo và trao đổi cho thấy vẫn còn những mặt hạn chế và yếu kém. Cụ thể, một số cấp ủy địa phương, đơn vị chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung trọng tâm để quyết liệt thực hiện; những vấn đề bức xúc nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức; còn lúng túng, chưa quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện cụ thể.

Triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề hàng năm ở một số địa phương, đơn vị còn hình thức, đơn điệu, chưa hấp dẫn và chưa phù hợp với đối tượng, chưa tạo được phong trào và hành động sâu rộng, thiết thực, cụ thể ở các cấp, các ngành gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thực sự gương mẫu, tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Việc cảnh báo phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, chưa phát hiện sớm cho cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng hoặc bị xử lý theo pháp luật.

images1550291 G9A9192
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài thường xuyên của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý, tạo được dấu ấn trong xã hội, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu thời gian tới phải duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong nội dung này, cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Nêu rõ nhận thức đúng, đầy đủ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý điều quan trọng là phải chuyển nhận thức ấy thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân.

Nhắc lại câu nói của Bác năm 1947: “Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được”, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, từ nay tới dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ (tháng 5.2020), các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, cần chuẩn bị thật tốt việc tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Các cấp ủy, tổ chức đảng đều phải thấm nhuần lời Bác đã căn dặn: Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Phải tránh xa để không có những biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ”, “thân quen”, “nể nang, dễ dãi” khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới.

Thực kiện thật tốt Kết luận số 55 của Ban Bí thư, nội dung chủ yếu là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số. Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất, năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, “dĩ hòa vi quý”, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, tham  nhũng, lãng phí, tiêu cực; có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”…

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh cần tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch thật cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải tạo được chuyển biến thực sự theo gương Bác.

Mỗi tập thể, cá nhân, mỗi gia đình cần làm tốt việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta bằng những việc làm rất cụ thể như từng ngày nhắc nhở cùng nhau “giữ gìn vệ sinh thật tốt” trên địa bàn dân cư, không vứt rác bừa bãi, tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, thực hiện tốt phong trào chống rác thải nhựa…

“Sau hội nghị này, tôi mong rằng việc học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu và tạo những phong trào thiết thực, hiệu quả, cụ thể” - đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu.

(Theo chinhphu.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điều hành - Liên kết
vb2
thu vien anh 1
logokn
spkn
undefined
bnvieclam
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện Website của Tuổi trẻ Huyện Hiệp Đức như thế nào?

Tin xem nhiều
Sự kiện
« tháng 04/2024 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay2,078
  • Tháng hiện tại139,420
  • Tổng lượt truy cập10,393,887
Văn bản mới

KH 119

KH 119 TẬP HUẤN NĂM 2020

Lượt xem:1063 | lượt tải:0

KH 118

KH 118 CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÙNG CAO XÃ PHƯỚC GIA

Lượt xem:981 | lượt tải:0

KH02

KH 02 LIÊN HOAN TCM

Lượt xem:929 | lượt tải:0

111

KẾ HOẠCH 111 - CHIẾN DỊCH TNTN HÈ 2020

Lượt xem:1254 | lượt tải:0

KH105

KH 105 TỔ CHỨC SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ

Lượt xem:1050 | lượt tải:0
Tin tiêu điểm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây