Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 1, 2 năm 2019

Thứ ba - 22/01/2019 10:17
Chủ điểm sinh hoạt chi đoàn tháng 1, tháng 2 năm 2019: Mừng Đảng – Mừng Xuân

Bác Hồ với mùa Xuân thành lập Đảng

   Biết bao mùa xuân đã trôi qua, nhưng một mùa xuân thực sự, một mùa xuân khởi đầu, đặt nền móng cho hạnh phúc của chúng ta hôm nay lại chính là mùa xuân thành lập Đảng năm 1930, có thể nói đó là mùa Xuân lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là mùa Xuân lịch sử của cách mạng Việt Nam.

   Mùa Xuân Canh Ngọ 1930, nhận được liên lạc của Quốc tế cộng sản, trước tình hình những người cộng sản ở Việt Nam đang chia rẽ nội bộ sau khi thành lập ba tổ chức cộng sản đầu tiên, Bác Hồ của chúng ta từ một vùng quê ở Thái Lan, đáp xe lửa đi Băng Cốc, rồi đi tàu thuỷ đến Sing-ga-po. Tại đây, Người chuyển sang một con tàu khác đi Hồng Kông. Ngồi trên tàu, qua cánh cửa, Bác được nhìn thấy bờ biển Tổ quốc thấp thoáng nơi chân trời. Nỗi nhớ nước, thương nhà làm tim Người thắt lại! Nỗi đau riêng của gia đình (cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh ra Người đã qua đời) hoà trong nỗi đau chung của cả một dân tộc. Bác nghĩ đến những đêm dài nô lệ, biết bao sĩ phu yêu nước đã tập hợp Nhân dân, giương cao ngọn cờ chống giặc ngoại xâm. Nhưng những cuộc nổi dậy ấy đều bị dìm trong biển máu. Và trách nhiệm lịch sử nặng nề ấy đã đặt lên vai những người cộng sản. Ba tổ chức cộng sản ở Bắc, Trung, Nam được thành lập. Song yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một Đảng thống nhất trong nước. Các đồng chí Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn đã bí mật ra tận cảng biển để đón Bác.

   Sau khi bàn bạc với các đồng chí của mình, liên lạc với các đồng chí quen biết cũ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bác quyết định tổ chức Hội nghị hợp nhất các Đảng Cộng sản ở Việt Nam vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Ở Việt Nam và Trung Quốc, Tết Nguyên đán là ngày hội cổ truyền, thường kéo dài hàng tuần, người đi lại rất đông. Chính trong dịp này, những đại biểu tham dự Hội nghị có thể đi khỏi đất nước mà không ai để ý. Hội nghị họp từ ngày 6/01 đến ngày 07/02/1930 tại Cửu Long (Trung Quốc) thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế là kể từ ngày rời bến Nhà Rồng năm 1911, ước mơ thiêng liêng của Người nay đã thành sự thật. Ngày cuối cùng của Hội nghị, Bác tổ chức một bữa cơm nhỏ ngay tại phòng ở của mình. Khi các đại biểu đã ngồi xung quanh bàn. Người xúc động nói: “Các đồng chí! Hôm nay là ngày lịch sử của chúng ta. Lênin vĩ đại đã nói: Chỉ Đảng nào có được một lý luận tiên phong, mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong. Bây giờ chúng ta đã có một Đảng như thế rồi – Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Nhân dân ta từ xưa đã có truyền thống đấu tranh anh dũng, nhưng suốt những năm ấy Nhân dân ta lại thiếu người cầm lái sáng suốt. Giờ đây, Đảng của chúng ta phải gánh lấy vai trò này và tôi tin rằng Đảng ta sẽ dẫn dắt Nhân dân ta đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành Độc lập, Tự do cho Tổ quốc thân yêu”. Thế là mơ ước thiêng liêng và mục tiêu cao cả, mà gần hai mươi năm qua, kể từ khi Người ra đi từ bến Nhà Rồng để tìm đường cứu nước, nay đã trở thành sự thật. Cách mạng Việt Nam từ nay đã có một đội quân tiên phong đoàn kết chiến đấu.

Trong suốt những năm tháng lãnh đạo Nhân dân ta làm cách mạng, Đảng ta luôn luôn làm theo lời Bác, luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, đoàn kết Nhân dân thành một khối vững chắc để đánh giặc giữ nước và xây dựng nước nhà. Đảng ta luôn coi ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng.

 THEO DÒNG LỊCH SỬ – NGÀY NÀY NĂM ẤY:

 + Ngày 02/01/1963: Ngày Chiến thắng Ấp Bắc.

+ Ngày 06/01/1946: Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

+ Ngày 7/01/01979 Ngày Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược.

+ Ngày 9/01/1950: Ngày truyền thống học sinh – sinh viên.

+ Ngày 11/01/1960: Ngày tết trồng cây.

+ Ngày 13/01/1941: Ngày Khởi nghĩa Đô Lương.

+ Ngày 27/01/1973: Ngày Kí Hiệp định Paris.

+ Ngày 29/01/1258: Ngày chiến thắng Nguyên – Mông lần thứ nhất.

+ 03/02/1930: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ 07/02/1418: Ngày Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn.

+ 15/02/1943: Ngày mất anh Kim Đồng- Người đội viên đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc (tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh).

+ 27/02/1955: Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

 SỔ TAY NGHIỆP VỤ

 Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 01, 02/2019, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên Những vấn đề sau:

   Tháng 01/ 2019

 I- VỀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

1- Điều kiện độ tuổi và trình độ học vấn

  1. a) Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi.
  2. b) Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.

 2- Xét kết nạp đoàn viên trong một số trường hợp

  1. a) Trường hợp thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, có tín nhiệm với thanh niên, nhưng có bố mẹ, anh, chị, em ruột đang bị giam giữ, trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp.
  2. b) Trường hợp thanh niên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức ở nơi cư trú, có tín nhiệm với thanh niên và có nguyện vọng vào Đoàn thì chi đoàn nơi cư trú xét, đề nghị, ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp.

3- Thủ tục kết nạp đoàn viên

3.1- Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn, chi đoàn cơ sở.

3.2- Được học Điều lệ Đoàn và trang bị những kiến thức cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp.

3.3- Được một đoàn viên hoặc một đảng viên (với những nơi chưa có tổ chức Đoàn) giới thiệu. Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục.

  1. a) Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể chi đội giới thiệu.
  2. b) Đối với hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do tập thể chi hội giới thiệu.
  3. c) Đối với hội viên Hội Sinh viên Việt Nam do Ban Chấp hành chi hội giới thiệu.

3.4- Hội nghị chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y.

Trường hợp đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, các đơn vị công tác phân tán không có điều kiện họp được toàn thể chi đoàn, nếu được đoàn cấp trên đồng ý thì việc xét kết nạp có thể do ban chấp hành chi đoàn xét và đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y.

3.5- Trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn thì việc kết nạp đoàn viên do ban chấp hành đoàn trường thực hiện.

II- QUY TRÌNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN

Bước 1: Chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên, thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Bước 2: Chi đoàn, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên.

– Lập danh sách thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành.

– Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên.

– Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian tổ chức kết nạp.

Bước 3: Chi đoàn, đoàn cơ sở bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên vào Đoàn.

  1. a) Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn xét kết nạp (nơi có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh, thiếu niên).
  2. b) Ở những nơi không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để thanh niên học tập, nghiên cứu sau đó kiểm tra.

Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới.

– Chi đoàn hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu sổ đoàn viên).

– Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên ban chấp hành đoàn cấp trên.

– Ban chấp hành đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp.

– Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao Huy hiệu Đoàn, Thẻ đoàn viên.

– Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện.

Đối với những nơi không có chi đoàn, ban chấp hành đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên.

Tháng 02/2019

– Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua việc cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị phù hợp với thực tế tình hình đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

–  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng cường triển khai kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

– Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc mừng Đảng – mừng Xuân với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với từng điều kiện địa phương đơn vị, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và con người Bình Dương. Tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển, tuyên truyền về khí thế của thanh niên ra sức thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân.

– Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong tham gia phối hợp nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các khu, cụm công nghiệp, các khu nhà trọ, các khu vực phức tạp về an ninh trật tự, phối hợp với các lực lượng chức năng có phương án xử lý các tình huống phát sinh. Vận động các nguồn lực, hỗ trợ cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các gia đình cựu cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn, nhằm thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước. Tiếp tục phát huy sự chăm lo của tổ chức Đoàn, Hội đối với các thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là hướng đến các cán bộ, chiến sĩ và người dân đang công tác ở vùng biên giới, hải đảo bằng các hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

– Tiếp tục triển khai các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị với trọng tâm là tham gia đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tại địa phương, đơn vị nhất là trước, trong và sau tết nguyên đán, tập trung ở những nơi thường xuyên diễn ra các lễ hội truyền thống…

– Tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, chiếu phim, sân chơi cuối tuần hay các hoạt động giải trí lành mạnh phục vụ người dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thông tin, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và người dân về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, cách phòng, chống bệnh và dịch bệnh vào các thời điểm giao mùa, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, an toàn lao động và thực hiện An toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

– Tuyên truyền những kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các cấp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời tuyên truyền việc phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và của Đoàn nhằm phát động tinh thần thi đua sổi nổi trong các bạn ĐVTN.

Tác giả bài viết: BTV Huyện đoàn tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KH 119

KH 119 TẬP HUẤN NĂM 2020

Lượt xem:778 | lượt tải:0

KH 118

KH 118 CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÙNG CAO XÃ PHƯỚC GIA

Lượt xem:679 | lượt tải:0

KH02

KH 02 LIÊN HOAN TCM

Lượt xem:677 | lượt tải:0

111

KẾ HOẠCH 111 - CHIẾN DỊCH TNTN HÈ 2020

Lượt xem:943 | lượt tải:0

KH105

KH 105 TỔ CHỨC SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ

Lượt xem:787 | lượt tải:0
Tin tiêu điểm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây